مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو اطلاعات مرتبط با دوره آموزشی اکوتوریسم لیست شده اند.

تصویر: تعاریف، اصطلاحات، مفاهیم، اصول و اهمیت اکوتوریسم

تعاریف، اصطلاحات، مفاهیم، اصول و اهمیت اکوتوریسم


توریسم طبیعت گرد توریسم طبیعت گرد  طبیعت گردی (اکوتوریسم) بر مبنای محیط طبیعی از شاخه های بسیار گسترده و نیز به سرعت در حال گسترش به شمار...

  • ۰
  • ۱۴۴۲