مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو مقاله و پایان نامه لیست شده اند.

تصویر: تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد

تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد


چکیده روش‌های ریز مقیاس نمایی به منظور پیش بینی متغیرهاي اقلیمی مانند دما و بارش، در برنامه ریزي و مدیریت محیطی کاربرد وسیعی دارند. در این پژوهش مدل ریز...

 • ۰
 • ۱۲۴
تصویر: تجزیه و تحلیل عملکرد در صنعت سنگی از پارینه سنگی فوقانی دنباله (لایه ۴) غار کلدار، دره خرم آباد، غرب ایران

تجزیه و تحلیل عملکرد در صنعت سنگی از پارینه سنگی فوقانی دنباله (لایه ۴) غار کلدار، دره خرم آباد، غرب ایران


نویسندگان: Laxmi Tumung IPHES Catalan Institute for Human Palaeoecology and Social Evolution16 PUBLICATIONS 104 CITATIONS Andreu Ollé IPHES Catalan Institute for Human Palaeoecology and Social Evolution204 PUBLICATIONS 3,839 CITATIONS...

 • ۰
 • ۳۷۴
تصویر: مقالات باستان شناسی، پستانداران کوچک غار کلدر

مقالات باستان شناسی، پستانداران کوچک غار کلدر


نویسنده : Ivan Ray Rodriquez دانشجوی دکتری باستان شناسی از دانشگاه Rovra Virgili کشور اسپانیا

 • ۰
 • ۶۹۸
تصویر: مقاله تهيه تقویم اکوتوریسم حوزه خليج فارس براساس شاخص های زیست اقليمی مدل MEMI (مطالعه موردی: بوشهر)

مقاله تهيه تقویم اکوتوریسم حوزه خليج فارس براساس شاخص های زیست اقليمی مدل MEMI (مطالعه موردی: بوشهر)


نویسندگان: زینب حاجری: کارشناس ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران(نویسنده مسئول). محمدحسین ناصرزاده: استادیار، گروه آموزشی آب وهوا شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران....

 • ۰
 • ۹۱۹
تصویر: اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان

اقلیم معماری در اقامتگاههای بومگردی استان لرستان


با توجه به اینکه در لر ستان نوع اقلیم نیمه خشک است، طرح‌های بومگردی بایستی براساس علم بین رشته ایی اقلیم معماری پژوهش‌های میدانی صورت پذیرد. بایستی این پروژه‌ها...

 • ۰
 • ۷۲۵
تصویر: تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند


نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز ۱۳۹۷ نویسندگان حسن ترابی پوده : دانشیار، گروه مهندسی آب ، دانشگاه لرستان رضا...

 • ۰
 • ۶۵۵
تصویر: معرفی کتاب های مرتبط با گردشگری

معرفی کتاب های مرتبط با گردشگری


گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی فصل های کتاب فصل اول: در آمدی بر گردشگری تعریف واژه ها و اصطلاحات (توریست – جهانگرد – جهانگردی – گردشگری – صنعت توریسم...

 • ۰
 • ۸۳۵
تصویر: مقالات باستان شناسی متنوع استان لرستان

مقالات باستان شناسی متنوع استان لرستان


مطالعات آزمايشگاهی بر روی آلياژ و ريزساختار اشياء برنزی محوطۀ عصر آهن باباجیلان لرستان هنر گچبری دوره ساسانی در محوطه باستانی برزقاوله کوهدشت لرستان بررسی تطبیقی نقوش براق در...

 • ۰
 • ۷۷۱
تصویر: درون مایه های گردشگری پایدار

درون مایه های گردشگری پایدار


درون مایه های گردشگری پایدار سعیدتقوی گودرزی  امروزه صنعت گردشگری از مهم ترین عوامل موثر در توسعه کشورها است، چراکه باعث ایجاد فرصت های شغلی، تعاملات اجتماعی، فرهنگی و…...

 • ۰
 • ۸۵۰
تصویر: مقالات خارجه باستان شناسی استان لرستان

مقالات خارجه باستان شناسی استان لرستان


از پژوهش های دکتر بهروز بازگیر

 • ۰
 • ۹۲۴
تصویر: مقاله پیش بینی تغییر اقلیم شهرستان خرم آباد

مقاله پیش بینی تغییر اقلیم شهرستان خرم آباد


نویسندگان مقاله زینب حاجری کارشناس ارشد آب و هواشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد  دکتر مهران زند، استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک...

 • ۰
 • ۱۰۴۲