مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو صنایع دستی استان لرستان لیست شده اند.

تصویر: ملحقات مساکن عشایری

ملحقات مساکن عشایری


از آنجا که خانواده عشایری در عین حال یک واحد اقتصادی نیز هست ، لذا بخشی از ملحقات مساکن آن مربوط به ساماندهی امور اقتصادی وقسمتی نیز به دیگر...

  • ۰
  • ۱۰۲۲
تصویر: لیر نوعی مسکن عشایری

لیر نوعی مسکن عشایری


لیرهایی که طی دهه های اخیر بویژه پس از انقلاب اسلامی در اطراف شهرهایی همچون  اندیمشک ودزفول از طرف ایلات لرستان ساخته شده اند ، عموما̋ به منظور اراضی...

  • ۰
  • ۱۴۳۵
تصویر: سیاه چادر (دوآر)

سیاه چادر (دوآر)


سیاه چادر که در گویش عشایر لک “دوآر” یا  “سیاه مال” به معنی ” خانه سیاه”  و در گویش لری و بختیاری به ترتیب ” داوار” و “بهون” خوانده...

  • ۰
  • ۴۶۵۶