مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو پلدختر لیست شده اند.

تصویر: السفر التقويم من بلدختر

السفر التقويم من بلدختر


استنادًا إلى نتائج برنامج ریمن، تتمتع محطة بلدختر يوميًا (من ۱۶ مايو إلى ۲۷ مايو) ومن (۵ مايو إلى ۱۵ مايو) ، ومن ۲۹ أكتوبر إلى ۲۲ نوفمبر ،...

  • ۰
  • ۴۷۱
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان پلدختر

تقویم گردشگری شهرستان پلدختر


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman ایستگاه پلدختر در مقیاس روزانه، از (۱۶ تا ۲۷ اردیبهشت) و (۱۴ تا ۲۸ مهر) آسایش، (۵ تا ۱۵ اردیبهشت) و (۲۹...

  • ۰
  • ۶۸۴