مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو پلدختر لیست شده اند.

تصویر: السفر التقويم من بلدختر

السفر التقويم من بلدختر


استنادًا إلى نتائج برنامج ریمن، تتمتع محطة بلدختر يوميًا (من 16 مايو إلى 27 مايو) ومن (5 مايو إلى 15 مايو) ، ومن 29 أكتوبر إلى 22 نوفمبر ،...

  • ۰
  • ۷۹۱
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان پلدختر

تقویم گردشگری شهرستان پلدختر


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman ایستگاه پلدختر در مقیاس روزانه، از (16 تا 27 اردیبهشت) و (14 تا 28 مهر) آسایش، (5 تا 15 اردیبهشت) و (29...

  • ۰
  • ۱۱۳۶