مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو منابع طبیعی گردشگری استان لرستان لیست شده اند.

تصویر: دریاچه سیمره

دریاچه سیمره


درياچه سیمره دارای مختصات جغرافيايی 33 درجه و 4 دقيقه تا 33 درجه و 18 دقيقه عرض جغرافيايی شمالی و 47 درجه و 12 دقيقه و 30 ثانيه تا...

 • ۰
 • ۱۳۸۰
تصویر: دره شیرز

دره شیرز


دره شیرز در غرب استان لرستان و شهرستان کوهدشت با طول جغرافیایی 47 درجه و 29 دقیقه و 50 ثانیه و 33 درجه و 49 دقیقه و28 ثانیه واقع...

 • ۰
 • ۱۱۶۷
تصویر: دریاچه جایدر

دریاچه جایدر


این دریاچه بین استان ­های لرستان و ایلام در زون 38 شمالی و بین طول جغرافیای ′12 °47 تا ′31 °47 شرقی و عرض جغرافیایی ′04 °33 تا ′18...

 • ۰
 • ۱۴۳۲
تصویر: آبشار نای انگیز

آبشار نای انگیز


آبشار نای انگیز با موقعیت جغرافیایی با “24 ′17 °33 طول شرقی و” 4 ′43 °48 عرض شمالی و ارتفاع 48 متر در جنوب ‌شرقی شهرستان خرم‌آباد و 45...

 • ۰
 • ۱۸۱۳
تصویر: آبشار وارک

آبشار وارک


آبشار  وارک با “54 ′30 °48 طول شرقی و” 03 ′31 °33 عرض شمالی و ارتفاع 57 متر در گردنه نوژیان در جنوب شرقی خرم آباد و در فاصله...

 • ۰
 • ۱۸۱۳
تصویر: آبشار نوژیان لرستان

آبشار نوژیان لرستان


آبشار نوژیان با “40 ′52 °48 طول شرقی و “53 ′13 °33 عرض شمالی و ارتفاع 95 متر در گردنه نوژیان در جنوب شرقی خرم آباد و در 60...

 • ۰
 • ۳۷۱۱
تصویر: آبشار تاف، از بلندترین آبشار ایران

آبشار تاف، از بلندترین آبشار ایران


 آبشار تاف (برنجه) از منابع کم نظیر گردشگری استان لرستان در منطقه شول آباد واقع در 97 کیلومتری شهر الیگودرز است. کوه برنجه در ارتفاعی بالغ بر 3500متر از...

 • ۰
 • ۱۸۷۰