مطالب پیشنهادی:

تصویر: اشیاء مفرغی لرستان

اشیاء مفرغی لرستان


اشیاء غیر منقول یافت شده از لرستان مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد (سکونت عیلامیان، قوم کاسی ها یا کاسیت ها) می باشد. در میان این اشیاء تعداد...

  • ۰
  • ۲۵۳۹