مطالب پیشنهادی:

تصویر: جيري لورستان
به نقل از اندروید پلیس:

جيري لورستان


شبکه های آزاد وای فای را به راحتی می توان یافت اما گاهی اوقات این شبکه ها چنان ضعیف هستند که کاربر از اتصال به آنها منصرف می شود.

  • ۰
  • ۵۹۰