مطالب پیشنهادی:

تصویر: خانه آخوند ابو (خانه قاضی) خرم آباد

خانه آخوند ابو (خانه قاضی) خرم آباد


این بنا به واسطه نزدیکی به قلعه فلک الافلاک، این قلعه مقر امنیتی بوده است، خانه به  قاضی به دلیل امنیت واگذار شده است. این خانه دارای دو قسمت...

  • ۰
  • ۱۷۳۰