مطالب پیشنهادی:

تصویر: شهر تاریخی خرم آباد

شهر تاریخی خرم آباد


خایدالو یکی از شهرهای مهم تمدن ایلام و نام باستانی شهر خرم آباد بوده و گفته می شود شهرشاپورخواست به دستور شاپور دوم ساسانی بر خرابه های آن ساخته...

  • ۰
  • ۱۳۸۲