مطالب پیشنهادی:

تصویر: Lorestan-Geologie
به نقل از اندروید پلیس:

Lorestan-Geologie


شبکه های آزاد وای فای را به راحتی می توان یافت اما گاهی اوقات این شبکه ها چنان ضعیف هستند که کاربر از اتصال به آنها منصرف می شود.

  • ۰
  • ۳۴۸