مطالب پیشنهادی:

تصویر: سیاست رضا خان در مورد کوچ نشینان لرستان

سیاست رضا خان در مورد کوچ نشینان لرستان


اصولا̋ بزرگترین ضربه به کوچ نشینان  ایران در دوره رضاخان وارد آمد. رضاخان پس از رو کار آمدن در طول دوازده سال (۱۳۰۰-۱۳۱۲) ایلات لرستان ، بختیاری ، کهکیلویه...

  • ۰
  • ۷۵۰