مطالب پیشنهادی:

تصویر: سیستم های دینامیکی آب و هوای استان لرستان

سیستم های دینامیکی آب و هوای استان لرستان


استان لرستان داراي آب و هواي متنوع است. در زمستان، هنگامي که در شمال لرستان برف و کولاک و سرماي شديد جريان دارد، قسمت‌هاي جنوبي آن از هواي مطبوع...

  • ۰
  • ۱۶۹۸