مطالب پیشنهادی:

تصویر: مراسم عزاداری عشایر لرستان

مراسم عزاداری عشایر لرستان


مراسم عزاداری عشایر لرستان شاید ارزش علمی پرداختن به سور وسوگ در لرستان به تنهایی به پژوهش گسترده وهمه جانبه مردم شناسی منطقه برابری کند. ارزشهای نهفته در این...

  • ۰
  • ۱۵۸۱