مطالب پیشنهادی:

تصویر: غار  گیلوران

غار گیلوران


این غار در جنوب غربی دره خرم آباد موقعیت جغرافیایی ۵۶ ۱۸ ۴۸ طول شرقی و ۱۲ ۱۸ ۳۲ عرض شمالی با ارتفاع ۱۲۲۶ متراز سطح دریا، دارای ۱۶...

  • ۰
  • ۱۷۷۳