مطالب پیشنهادی:

تصویر: محل های استقرار در یک کوچ

محل های استقرار در یک کوچ


به طور سنتی محل های استقرار در یک کوچ با سه ناحیه “ییلاق” ، “قشلاق” و”میانبند” مشخص می شود. این تقسیم بندی که همچنان متداول است با غفلت از...

  • ۰
  • ۷۵۷