مطالب پیشنهادی:

تصویر: مسجد جامع بروجرد

مسجد جامع بروجرد


مسجد جامع بروجرد که در گویش محلی مچد جمه نامیده می شود از نخستین مسجدهای ساخته شده در ایران است و بنا بر شواهد، قدیمی ترین مسجد موجود در...

  • ۰
  • ۱۰۱۱