مطالب پیشنهادی:

تصویر: پارک جنگلی مخملکوه «تنگ شبیخون»

پارک جنگلی مخملکوه «تنگ شبیخون»


پارک جنگلی مخمل كوه در ۱۵کیلومتری شهرستان خرم آباد، دارای مساحت ۵۰۰ هکتار و در کنار جاده آسفالته خرم آباد- الشتر واقع گردیدهاست. منطقه مورد نظر با توجه به نقشه...

  • ۰
  • ۱۳۵۷