مطالب پیشنهادی:

تصویر: پل شکسته (پل شاپوری) خرم آباد

پل شکسته (پل شاپوری) خرم آباد


ساختمان تاریخی پل شکسته در فاصله قریب به دو کیلومتری جنوب شهر خرم آباد بر روی رودخانه خرم آباد احداث شده است و به شماره ۱۰۵۸ در فهرست آثار...

  • ۰
  • ۱۰۴۰