مطالب پیشنهادی:

تصویر: دورهمی مدیریت، مشاور و اساتید شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

دورهمی مدیریت، مشاور و اساتید شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


تاکید مدیریت، مشاور و اساتید شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» در برگزاری دوره ای با کیفیت مرتبط با اکوتوریسم آموزش لیدرتور اکوتوریسم بایستی همراه با روانشناسی و احترام...

  • ۰
  • ۶۷۶