مطالب پیشنهادی:

فایل اصلی اطلس ماهیان ایران در انتهای صفحه است. لطفا با دقت به انتهای صفحه توجه نمائید.

كپور ماهي كور غار Iran cave barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 74، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله در ايران (كاجرو در بالاي باغ لوه در 58 كيلومتري شمال ايستگاه تنگ هفت لرستان، از ريزابه هاي رود سزار).

سس ماهي لب پهن Orontes barbel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 78، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كرخه و كارون)، بوشهر (زهره، مند و هله) و فارس (كر).

سونگ Tigris or Euphrates salmon; Pike barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 81، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (سد دز، رود كرخه و هور العظيم) و بوشهر (زهره).

توييني Heckel’s Orontes barbel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 84، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كارون، كرخه، جراحي و هورالعظيم)، فارس (كر) و بوشهر (هله، مند و دشت پلنگ).

سليماني Black spot, leopard or Mesopotamian barb
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 85، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كرخه، كارون و جراحي).

آمورچه، آمورنما Topmouth gudgeon; false rasbora
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش اول، ص 90، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه غيربومي كه ناخواسته به حوضه هاي مختلف برده شده است. حوضه خزر (ارس تا اترک)، دجله (سيمره و گاماسياب)، اروميه، سيستان، كوير، لوت، كرمان، هريرود، نمك، فارس و اصفهان.

ماهي سفيد رودخانه اي European chub
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 102، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه خزر (ارس تا اترک)، دجله (مارون، كارون، خرسان، كشگان، دز، كرخه، سيمره و گاماسياب)، نمك (قم رود، كرج، قره چاي و شور)، اروميه (تلخه رود و زرينه رود) و اصفهان.

كاوار Tigris dace
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 103، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (درياچه زريوار، دز، كارون، كرخه، جراحي و مارون) و نمك (قم رود و شور) و اصفهان.

رفتگر ماهي خالدار Stone or spiny loach; spotted weatherfish
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 110، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه خزر (از آستارا تا خليج گرگان)، دجله (كرخه، دز، كشكان، سيمره و گاماسياب).

سگ ماهي جويباري نواري Banded Tigris loach
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 116، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (كارون، دز، كشكان و سيمره).

سگ ماهي جويباري كرمانشاه Kermanshah loach
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 117، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله در ايران (كرخه، قره سو و گاماسياب).

سگ ماهي نواري دجله Tigris banded loach
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 120، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (سرشاخه های كارون).

سگ ماهي كور غار Blind loach
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 125، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله (در كاج رو در بالاي باغ لوه، ريزاب آب سرم از سرشاخه هاي رود سزار و رود دز) در ايران.

در غارهای نزديك ده لون ( نزديك تنگ هفت )، بخش پاپی ماهی های كور استثنائی وجود دارد كه توسط عده ای از زيست شناسان خارجی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این نوع ماهی ها به این دلیل که در آب های زیر زمینی و در تاریکی غارها زندگی می کنند به ماهی کورغار معروف هستند. زیست گاه این دو نوع ماهی (نوع اول از خانواده کپور با نام علمی «Iranocypris typhlops» و نوع دوم از خانواده سگ ماهیان با نام علمی «Paracobits smithi»)در یک غار یا حفره آبی واقع در زیر کوه «چیلینگ» در شمال غربی روستای «لون» از توابع بخش پاپی در شهرستان خرم آباد قرار دارد (منبع: حاجری، زینب، (1395)، شناسایی شاخص های اقلیمی به منظور تهیه تقویم اکوتوریسم استان لرستان در فصل تابستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)

غار لوه (لرستان) (Loveh Cave (Lorestan
سگ ماهي جويباري غرب Kosswig’s loach
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 132، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (سرشاخه هاي رود كرخه و كارون).

گربه ماهي ارتشي كردستان Kurdistan sisorid
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 133، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (گدارخوش، كشكان، سيمره و گاماسياب).

گربه ماهي ارتشي جنوبي Sylvie’s or southern sisorid
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 134، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: بومي انحصاري حوضه دجله (كارون و كرخه) و بوشهر (سرشاخه هاي مند و شور) در ايران.

قزل آلاي رنگين كمان Rainbow or steelhead trout
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 140، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه غيربومي كه به اغلب آب هاي مناسب كشور معرفي شده است. حوضه خزر، اروميه (تلخه رود و زرينه رود)، نمك (جاجرود، رود كرج)، دجله (دز، بازفت، بشار، خرسان، درياچه گهر)، هريرود (كشف رود) و اصفهان.

بياه Abu or freshwater mullet
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 145، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (اروندرود و كرخه)، هرمز (كل و مهران)، بوشهر (زهره و مند) و فارس (درياچه فامور، برم شور و رود كر).

گامبوزيا Eastern mosquito fish; plague minnow
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 147، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: گونه غيربومي كه در سراسر ايران معرفي شده است.

كپوردندان باله بلند High-finned pupfish, Arabian killifish
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 148، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (اروندرود، جراحي)، بوشهر (هنديجان و مند)، هرمز (كل و ميناب)، مكران (جگين و باهوكلات)، جازموريان (هليل رود و بمپور) و مشكيد و جزيره قشم.

مارماهي خاردار Mesopotamian or Euphrates spiny eel
منبع: اطلس ماهیان ایران، بخش دوم، ص 159، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پراكنش: حوضه دجله (جراحي، كارون، كرخه)، بوشهر (مند، دالكي و زهره)، فارس (كر و سيوند) و هرمز (شور و قره آغاج).

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *