مطالب پیشنهادی:

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود.

فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید.

بلبل خالدار Thrush Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری به نسبت معمول و گستردۀ بهاره و پاییزۀ شمال و غرب كشور است.

بلبل Common Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 410، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی شمالی و غربی کشور و همچنین ارتفاعات استان کرمان است. اغلب جمعیت های جوجه آور از این پرنده در ایران به گونه L.m.africana تعلق دارد كه در نیمۀ غربی كشور گسترش دارند و جمعیت های خراسان و احتمالاً استان سیستان و بلوچستان متعلق به زیر گونه L.m.golzii هستند. این دو زیر گونه به صورت مهاجر عبوری درنواحی وسیعی از جنوب، جنوب شرقی و شمال شرقی كشور دیده می شوند.

گلو آبی Bluethroat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 411، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

حضور این پرنده در فصول بهار و تابستان در برخی نواحی شمال شرقی كشور نظیر حواشی دریاچۀ بزنگان، منطقه حفاظت شدۀ گلول و سرانی و اطراف سرخس گزارش شده و احتمال دارد كه در این مناطق نیز جوجه آوری كند.

سینه سرخ ایرانی White-throated Robin
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در درختزارهای تنك البرز، زاگرس و ارتفاعات كپه داغ و ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در واحه های بیابان های مركزی و سواحل خلیج فارس دیده می شود.

دم چتری (Rufous-tailed Scrub-Robin (Rufous Bush Chat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به گستردگی در اغلب مناطق كشور به استثنای كوهستان های مرتفع، نواحی بیابانی و كویری و نواحی پست سواحل جنوبی دریای خزر تابستان گذرانی می كند، اگرچه به طور معمول در تپه های شنی ساحلی در میانكاله و اطراف بندر انزلی نیز دیده می شود.

دم سرخ سیاه Black Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 415، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات البرز و همچنین ارتفاعات خراسان، آذربایجان، استان کرمان، کوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان و احتمالاً غرب زاگرس است و در دشتها و شیب های نواحی غربی زاگرس، نواحی جنوبی كشور تا سیستان و جنوب شرقی بلوچستان زمستان گذرانی می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق كشور به استثنای نواحی پست جنوب دریای خزر دیده می شود.

دم سرخ معمولی Common Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 416، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه P.p.samamisicus تابستان گذران معمول جنگل های خزر، بلوطستان های زاگرس و جنگل های پسته و بادام در ارتفاعات استان كرمان است و به تعداد اندك در دامنه های جنوبی زاگرس و استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

چک معمولی (چک سیبری، آسیایی، اروپایی و آفریقایی) Common Stonechat
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 419، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

این گونه در زمستان ها در استان های آذربایجان و گیلان تا مازندران، نواحی غربی زاگرس، گاهی به سمت شرق تا استان های سمنان و كرمان دیده می شود.

چکچک دشتی Isabelline Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 422، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی وسیعی از شمال و غرب كشور تا استان فارس تابستان گذرانی می كند. همچنین به طور محلی در ارتفاعات استانهای خراسان، کرمان و کوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به صورت مهاجرت بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود و به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی خلیج فارس و حوضۀ سیستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 423، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول از ارتفاعات آذربایجان و در امتداد البرز تا گرگان، در امتداد زاگرس تا استان فارس و همچنین به صورت محلی در ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. آميختگي این گونه با «چکچک ابلق» به صورت وسیع از استان قزوین تا استان گلستان صورت می پذیرد و افراد دورگه اغلب خطی سیاه از گوشپرها تا شانه ها دارند ولی روتنه سفید است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی غربی و مهاجر عبوری پاییزه در نواحی جنوب شرقی دریای خزر دیده می شود.

چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 425، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در تپه ماهورها و كوهستان های زاگرس و ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به صورت محلی در تپه ماهورهای واقع در نواحی غربی دشت کویر جوجه آوری می كند. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده در زمان مهاجرت در نواحی جنوبی زاگرس و امتداد سواحل خلیج فارس در دست است.

چکچک پشت سفید Finsch`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 426، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول تابستان گذران مناطق مرتفع شمال و غرب کشور از آذربایجان و در امتداد زاگرس تا استان كرمان و در امتداد البرز تا ارتفاعات خراسان و از آنجا تا نواحی شمال غربی استان سیستان و بلوچستان است. همچنین به صورت معمول در نواحی جنوبی كشور در استان سیستان و بلوچستان و تپه ماهورها و دشت های سواحل جنوبی و به تعداد كمتر در آذربایجان، استان گلستان، منتهی الیه غرب دشت كویر و نواحی اطراف تهران زمستان گذرانی می كند.

چکچک ایرانی (کوهی) Persian Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 429، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در ارتفاعات نواحی شرقی آذربایجان، البرز تا شمال خراسان، همچنین استان های كرمان و اصفهان، زاگرس مركزی و كوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. به صورت معمول در دامنه های غربی زاگرس و استان فارس و به تعداد اندك در نواحی پست خلیج فارس و سواحل استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک سر سیاه Hume`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 432، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم تپ ههای سنگی نواحی جنوبی و مرکزی كشور است و به سوی شمال تا پارک ملی کویر نزدیک تهران و پارك ملی تندوره در شمال خراسان گسترش یافته است.

طرقه كوهی (باسترک) (Rufous-tailed Rock Trush (Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 435، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، ارتفاعات خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی در بخش های جنوبی خلیج فارس و سواحل بلوچستان زمستان گذرانی می كنند. در بهار به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده ولی در
پاییز به ندرت مشاهده و ثبت می شود.

طرقه بنفش (طرقه کبود یا آبی) Blue Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 436، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، شمال خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی نیز در مرکز و جنوب استان فارس جوجه آوری می كنند كه احتمالاً مقیم این منطقه هستند. همچنین زمستان گذران کمیاب کوهپایه های غربی زاگرس، مرکز و جنوب استان فارس و حاشیۀ شرقی خلیج فارس تا شرق استان هرمزگان محسوب می شود.

توکای سیاه (اوراسیایی) (Blackbird (Eurasian Blackbird
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 438، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول جنگل های خزری، کوه های کلیبر در آذربایجان شرقی، زاگرس میانی تا استان فارس و ارتفاعات استان کرمان، باغستان های جنوب البرز در اطراف تهران و مناطق پست استان خوزستان است. همچنین به صورت نسبتا کمیاب در واحه های بیابان های طبس در استان یزد جوجه آوری می كند. به طور معمول در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در دامنه های جنوب البرز، جنوب زاگرس تا استان های فارس و خوزستان زمستان گذرانی می كند.

توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) Song Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 442، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور نامنظم جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی است. همچنین به فراوانی در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر از استان تهران تا بخش های غربی زاگرس و به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس و بخش های شمالی خلیج فارس، گاهی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

سسک جنبان Scrub Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 448، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت گسترده مقیم دامنه های سنگی و صخر های با پوشش بوته ای پراكنده در جنوب، شرق و مرکز كشور است.

سسک دم پهن Cetti`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 450، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر تا مراوه تپه در استان گلستان، از شمال غرب و غرب كشور در امتداد زاگرس به سمت جنوب تا استان فارس، همچنین در ارتفاعات استان كرمان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به نظر می رسد كه در نواحی شمال غرب و غرب كشور تابستان گذر و در سایر مناطق مقیم باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود.

فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید.

بلبل خالدار Thrush Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری به نسبت معمول و گستردۀ بهاره و پاییزۀ شمال و غرب كشور است.

بلبل Common Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 410، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی شمالی و غربی کشور و همچنین ارتفاعات استان کرمان است. اغلب جمعیت های جوجه آور از این پرنده در ایران به گونه L.m.africana تعلق دارد كه در نیمۀ غربی كشور گسترش دارند و جمعیت های خراسان و احتمالاً استان سیستان و بلوچستان متعلق به زیر گونه L.m.golzii هستند. این دو زیر گونه به صورت مهاجر عبوری درنواحی وسیعی از جنوب، جنوب شرقی و شمال شرقی كشور دیده می شوند.

گلو آبی Bluethroat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 411، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

حضور این پرنده در فصول بهار و تابستان در برخی نواحی شمال شرقی كشور نظیر حواشی دریاچۀ بزنگان، منطقه حفاظت شدۀ گلول و سرانی و اطراف سرخس گزارش شده و احتمال دارد كه در این مناطق نیز جوجه آوری كند.

سینه سرخ ایرانی White-throated Robin
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در درختزارهای تنك البرز، زاگرس و ارتفاعات كپه داغ و ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در واحه های بیابان های مركزی و سواحل خلیج فارس دیده می شود.

دم چتری (Rufous-tailed Scrub-Robin (Rufous Bush Chat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به گستردگی در اغلب مناطق كشور به استثنای كوهستان های مرتفع، نواحی بیابانی و كویری و نواحی پست سواحل جنوبی دریای خزر تابستان گذرانی می كند، اگرچه به طور معمول در تپه های شنی ساحلی در میانكاله و اطراف بندر انزلی نیز دیده می شود.

دم سرخ سیاه Black Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 415، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات البرز و همچنین ارتفاعات خراسان، آذربایجان، استان کرمان، کوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان و احتمالاً غرب زاگرس است و در دشتها و شیب های نواحی غربی زاگرس، نواحی جنوبی كشور تا سیستان و جنوب شرقی بلوچستان زمستان گذرانی می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق كشور به استثنای نواحی پست جنوب دریای خزر دیده می شود.

دم سرخ معمولی Common Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 416، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه P.p.samamisicus تابستان گذران معمول جنگل های خزر، بلوطستان های زاگرس و جنگل های پسته و بادام در ارتفاعات استان كرمان است و به تعداد اندك در دامنه های جنوبی زاگرس و استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

چک معمولی (چک سیبری، آسیایی، اروپایی و آفریقایی) Common Stonechat
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 419، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

این گونه در زمستان ها در استان های آذربایجان و گیلان تا مازندران، نواحی غربی زاگرس، گاهی به سمت شرق تا استان های سمنان و كرمان دیده می شود.

چکچک دشتی Isabelline Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 422، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی وسیعی از شمال و غرب كشور تا استان فارس تابستان گذرانی می كند. همچنین به طور محلی در ارتفاعات استانهای خراسان، کرمان و کوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به صورت مهاجرت بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود و به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی خلیج فارس و حوضۀ سیستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 423، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول از ارتفاعات آذربایجان و در امتداد البرز تا گرگان، در امتداد زاگرس تا استان فارس و همچنین به صورت محلی در ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. آميختگي این گونه با «چکچک ابلق» به صورت وسیع از استان قزوین تا استان گلستان صورت می پذیرد و افراد دورگه اغلب خطی سیاه از گوشپرها تا شانه ها دارند ولی روتنه سفید است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی غربی و مهاجر عبوری پاییزه در نواحی جنوب شرقی دریای خزر دیده می شود.

چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 425، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در تپه ماهورها و كوهستان های زاگرس و ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به صورت محلی در تپه ماهورهای واقع در نواحی غربی دشت کویر جوجه آوری می كند. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده در زمان مهاجرت در نواحی جنوبی زاگرس و امتداد سواحل خلیج فارس در دست است.

چکچک پشت سفید Finsch`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 426، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول تابستان گذران مناطق مرتفع شمال و غرب کشور از آذربایجان و در امتداد زاگرس تا استان كرمان و در امتداد البرز تا ارتفاعات خراسان و از آنجا تا نواحی شمال غربی استان سیستان و بلوچستان است. همچنین به صورت معمول در نواحی جنوبی كشور در استان سیستان و بلوچستان و تپه ماهورها و دشت های سواحل جنوبی و به تعداد كمتر در آذربایجان، استان گلستان، منتهی الیه غرب دشت كویر و نواحی اطراف تهران زمستان گذرانی می كند.

چکچک ایرانی (کوهی) Persian Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 429، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در ارتفاعات نواحی شرقی آذربایجان، البرز تا شمال خراسان، همچنین استان های كرمان و اصفهان، زاگرس مركزی و كوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. به صورت معمول در دامنه های غربی زاگرس و استان فارس و به تعداد اندك در نواحی پست خلیج فارس و سواحل استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک سر سیاه Hume`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 432، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم تپ ههای سنگی نواحی جنوبی و مرکزی كشور است و به سوی شمال تا پارک ملی کویر نزدیک تهران و پارك ملی تندوره در شمال خراسان گسترش یافته است.

طرقه كوهی (باسترک) (Rufous-tailed Rock Trush (Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 435، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، ارتفاعات خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی در بخش های جنوبی خلیج فارس و سواحل بلوچستان زمستان گذرانی می كنند. در بهار به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده ولی در
پاییز به ندرت مشاهده و ثبت می شود.

طرقه بنفش (طرقه کبود یا آبی) Blue Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 436، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، شمال خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی نیز در مرکز و جنوب استان فارس جوجه آوری می كنند كه احتمالاً مقیم این منطقه هستند. همچنین زمستان گذران کمیاب کوهپایه های غربی زاگرس، مرکز و جنوب استان فارس و حاشیۀ شرقی خلیج فارس تا شرق استان هرمزگان محسوب می شود.

توکای سیاه (اوراسیایی) (Blackbird (Eurasian Blackbird
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 438، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول جنگل های خزری، کوه های کلیبر در آذربایجان شرقی، زاگرس میانی تا استان فارس و ارتفاعات استان کرمان، باغستان های جنوب البرز در اطراف تهران و مناطق پست استان خوزستان است. همچنین به صورت نسبتا کمیاب در واحه های بیابان های طبس در استان یزد جوجه آوری می كند. به طور معمول در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در دامنه های جنوب البرز، جنوب زاگرس تا استان های فارس و خوزستان زمستان گذرانی می كند.

توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) Song Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 442، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور نامنظم جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی است. همچنین به فراوانی در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر از استان تهران تا بخش های غربی زاگرس و به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس و بخش های شمالی خلیج فارس، گاهی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

سسک جنبان Scrub Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 448، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت گسترده مقیم دامنه های سنگی و صخر های با پوشش بوته ای پراكنده در جنوب، شرق و مرکز كشور است.

سسک دم پهن Cetti`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 450، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر تا مراوه تپه در استان گلستان، از شمال غرب و غرب كشور در امتداد زاگرس به سمت جنوب تا استان فارس، همچنین در ارتفاعات استان كرمان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به نظر می رسد كه در نواحی شمال غرب و غرب كشور تابستان گذر و در سایر مناطق مقیم باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود.

فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید.

بلبل خالدار Thrush Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری به نسبت معمول و گستردۀ بهاره و پاییزۀ شمال و غرب كشور است.

بلبل Common Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 410، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی شمالی و غربی کشور و همچنین ارتفاعات استان کرمان است. اغلب جمعیت های جوجه آور از این پرنده در ایران به گونه L.m.africana تعلق دارد كه در نیمۀ غربی كشور گسترش دارند و جمعیت های خراسان و احتمالاً استان سیستان و بلوچستان متعلق به زیر گونه L.m.golzii هستند. این دو زیر گونه به صورت مهاجر عبوری درنواحی وسیعی از جنوب، جنوب شرقی و شمال شرقی كشور دیده می شوند.

گلو آبی Bluethroat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 411، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

حضور این پرنده در فصول بهار و تابستان در برخی نواحی شمال شرقی كشور نظیر حواشی دریاچۀ بزنگان، منطقه حفاظت شدۀ گلول و سرانی و اطراف سرخس گزارش شده و احتمال دارد كه در این مناطق نیز جوجه آوری كند.

سینه سرخ ایرانی White-throated Robin
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در درختزارهای تنك البرز، زاگرس و ارتفاعات كپه داغ و ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در واحه های بیابان های مركزی و سواحل خلیج فارس دیده می شود.

دم چتری (Rufous-tailed Scrub-Robin (Rufous Bush Chat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به گستردگی در اغلب مناطق كشور به استثنای كوهستان های مرتفع، نواحی بیابانی و كویری و نواحی پست سواحل جنوبی دریای خزر تابستان گذرانی می كند، اگرچه به طور معمول در تپه های شنی ساحلی در میانكاله و اطراف بندر انزلی نیز دیده می شود.

دم سرخ سیاه Black Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 415، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات البرز و همچنین ارتفاعات خراسان، آذربایجان، استان کرمان، کوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان و احتمالاً غرب زاگرس است و در دشتها و شیب های نواحی غربی زاگرس، نواحی جنوبی كشور تا سیستان و جنوب شرقی بلوچستان زمستان گذرانی می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق كشور به استثنای نواحی پست جنوب دریای خزر دیده می شود.

دم سرخ معمولی Common Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 416، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه P.p.samamisicus تابستان گذران معمول جنگل های خزر، بلوطستان های زاگرس و جنگل های پسته و بادام در ارتفاعات استان كرمان است و به تعداد اندك در دامنه های جنوبی زاگرس و استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

چک معمولی (چک سیبری، آسیایی، اروپایی و آفریقایی) Common Stonechat
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 419، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

این گونه در زمستان ها در استان های آذربایجان و گیلان تا مازندران، نواحی غربی زاگرس، گاهی به سمت شرق تا استان های سمنان و كرمان دیده می شود.

چکچک دشتی Isabelline Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 422، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی وسیعی از شمال و غرب كشور تا استان فارس تابستان گذرانی می كند. همچنین به طور محلی در ارتفاعات استانهای خراسان، کرمان و کوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به صورت مهاجرت بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود و به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی خلیج فارس و حوضۀ سیستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 423، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول از ارتفاعات آذربایجان و در امتداد البرز تا گرگان، در امتداد زاگرس تا استان فارس و همچنین به صورت محلی در ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. آميختگي این گونه با «چکچک ابلق» به صورت وسیع از استان قزوین تا استان گلستان صورت می پذیرد و افراد دورگه اغلب خطی سیاه از گوشپرها تا شانه ها دارند ولی روتنه سفید است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی غربی و مهاجر عبوری پاییزه در نواحی جنوب شرقی دریای خزر دیده می شود.

چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 425، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در تپه ماهورها و كوهستان های زاگرس و ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به صورت محلی در تپه ماهورهای واقع در نواحی غربی دشت کویر جوجه آوری می كند. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده در زمان مهاجرت در نواحی جنوبی زاگرس و امتداد سواحل خلیج فارس در دست است.

چکچک پشت سفید Finsch`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 426، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول تابستان گذران مناطق مرتفع شمال و غرب کشور از آذربایجان و در امتداد زاگرس تا استان كرمان و در امتداد البرز تا ارتفاعات خراسان و از آنجا تا نواحی شمال غربی استان سیستان و بلوچستان است. همچنین به صورت معمول در نواحی جنوبی كشور در استان سیستان و بلوچستان و تپه ماهورها و دشت های سواحل جنوبی و به تعداد كمتر در آذربایجان، استان گلستان، منتهی الیه غرب دشت كویر و نواحی اطراف تهران زمستان گذرانی می كند.

چکچک ایرانی (کوهی) Persian Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 429، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در ارتفاعات نواحی شرقی آذربایجان، البرز تا شمال خراسان، همچنین استان های كرمان و اصفهان، زاگرس مركزی و كوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. به صورت معمول در دامنه های غربی زاگرس و استان فارس و به تعداد اندك در نواحی پست خلیج فارس و سواحل استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک سر سیاه Hume`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 432، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم تپ ههای سنگی نواحی جنوبی و مرکزی كشور است و به سوی شمال تا پارک ملی کویر نزدیک تهران و پارك ملی تندوره در شمال خراسان گسترش یافته است.

طرقه كوهی (باسترک) (Rufous-tailed Rock Trush (Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 435، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، ارتفاعات خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی در بخش های جنوبی خلیج فارس و سواحل بلوچستان زمستان گذرانی می كنند. در بهار به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده ولی در
پاییز به ندرت مشاهده و ثبت می شود.

طرقه بنفش (طرقه کبود یا آبی) Blue Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 436، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، شمال خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی نیز در مرکز و جنوب استان فارس جوجه آوری می كنند كه احتمالاً مقیم این منطقه هستند. همچنین زمستان گذران کمیاب کوهپایه های غربی زاگرس، مرکز و جنوب استان فارس و حاشیۀ شرقی خلیج فارس تا شرق استان هرمزگان محسوب می شود.

توکای سیاه (اوراسیایی) (Blackbird (Eurasian Blackbird
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 438، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول جنگل های خزری، کوه های کلیبر در آذربایجان شرقی، زاگرس میانی تا استان فارس و ارتفاعات استان کرمان، باغستان های جنوب البرز در اطراف تهران و مناطق پست استان خوزستان است. همچنین به صورت نسبتا کمیاب در واحه های بیابان های طبس در استان یزد جوجه آوری می كند. به طور معمول در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در دامنه های جنوب البرز، جنوب زاگرس تا استان های فارس و خوزستان زمستان گذرانی می كند.

توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) Song Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 442، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور نامنظم جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی است. همچنین به فراوانی در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر از استان تهران تا بخش های غربی زاگرس و به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس و بخش های شمالی خلیج فارس، گاهی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

سسک جنبان Scrub Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 448، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت گسترده مقیم دامنه های سنگی و صخر های با پوشش بوته ای پراكنده در جنوب، شرق و مرکز كشور است.

سسک دم پهن Cetti`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 450، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر تا مراوه تپه در استان گلستان، از شمال غرب و غرب كشور در امتداد زاگرس به سمت جنوب تا استان فارس، همچنین در ارتفاعات استان كرمان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به نظر می رسد كه در نواحی شمال غرب و غرب كشور تابستان گذر و در سایر مناطق مقیم باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود.

فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید.

بلبل خالدار Thrush Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 409، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

مهاجر عبوری به نسبت معمول و گستردۀ بهاره و پاییزۀ شمال و غرب كشور است.

بلبل Common Nightingale
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 410، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول نواحی شمالی و غربی کشور و همچنین ارتفاعات استان کرمان است. اغلب جمعیت های جوجه آور از این پرنده در ایران به گونه L.m.africana تعلق دارد كه در نیمۀ غربی كشور گسترش دارند و جمعیت های خراسان و احتمالاً استان سیستان و بلوچستان متعلق به زیر گونه L.m.golzii هستند. این دو زیر گونه به صورت مهاجر عبوری درنواحی وسیعی از جنوب، جنوب شرقی و شمال شرقی كشور دیده می شوند.

گلو آبی Bluethroat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 411، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

حضور این پرنده در فصول بهار و تابستان در برخی نواحی شمال شرقی كشور نظیر حواشی دریاچۀ بزنگان، منطقه حفاظت شدۀ گلول و سرانی و اطراف سرخس گزارش شده و احتمال دارد كه در این مناطق نیز جوجه آوری كند.

سینه سرخ ایرانی White-throated Robin
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در درختزارهای تنك البرز، زاگرس و ارتفاعات كپه داغ و ارتفاعات استان كرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به ندرت در زمان مهاجرت در واحه های بیابان های مركزی و سواحل خلیج فارس دیده می شود.

دم چتری (Rufous-tailed Scrub-Robin (Rufous Bush Chat
منبع: اطلس پرندگان، بخش هشتم، ص 412، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به گستردگی در اغلب مناطق كشور به استثنای كوهستان های مرتفع، نواحی بیابانی و كویری و نواحی پست سواحل جنوبی دریای خزر تابستان گذرانی می كند، اگرچه به طور معمول در تپه های شنی ساحلی در میانكاله و اطراف بندر انزلی نیز دیده می شود.

دم سرخ سیاه Black Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 415، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات البرز و همچنین ارتفاعات خراسان، آذربایجان، استان کرمان، کوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان و احتمالاً غرب زاگرس است و در دشتها و شیب های نواحی غربی زاگرس، نواحی جنوبی كشور تا سیستان و جنوب شرقی بلوچستان زمستان گذرانی می كند. همچنین به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق كشور به استثنای نواحی پست جنوب دریای خزر دیده می شود.

دم سرخ معمولی Common Redstart
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 416، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

زیرگونه P.p.samamisicus تابستان گذران معمول جنگل های خزر، بلوطستان های زاگرس و جنگل های پسته و بادام در ارتفاعات استان كرمان است و به تعداد اندك در دامنه های جنوبی زاگرس و استان خوزستان زمستان گذرانی می كند.

چک معمولی (چک سیبری، آسیایی، اروپایی و آفریقایی) Common Stonechat
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 419، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

این گونه در زمستان ها در استان های آذربایجان و گیلان تا مازندران، نواحی غربی زاگرس، گاهی به سمت شرق تا استان های سمنان و كرمان دیده می شود.

چکچک دشتی Isabelline Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 422، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی وسیعی از شمال و غرب كشور تا استان فارس تابستان گذرانی می كند. همچنین به طور محلی در ارتفاعات استانهای خراسان، کرمان و کوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به صورت مهاجرت بهاره و پاییزه در نواحی وسیعی از كشور دیده می شود و به تعداد فراوان در دشت های استان خوزستان و به تعداد كمتر در نواحی جنوبی خلیج فارس و حوضۀ سیستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 423، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول از ارتفاعات آذربایجان و در امتداد البرز تا گرگان، در امتداد زاگرس تا استان فارس و همچنین به صورت محلی در ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. آميختگي این گونه با «چکچک ابلق» به صورت وسیع از استان قزوین تا استان گلستان صورت می پذیرد و افراد دورگه اغلب خطی سیاه از گوشپرها تا شانه ها دارند ولی روتنه سفید است. همچنین به صورت مهاجر عبوری بهاره و پاییزه در نواحی غربی و مهاجر عبوری پاییزه در نواحی جنوب شرقی دریای خزر دیده می شود.

چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 425، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در تپه ماهورها و كوهستان های زاگرس و ارتفاعات استان کرمان تابستان گذرانی می كند. همچنین به صورت محلی در تپه ماهورهای واقع در نواحی غربی دشت کویر جوجه آوری می كند. گزارش هایی از مشاهدۀ این پرنده در زمان مهاجرت در نواحی جنوبی زاگرس و امتداد سواحل خلیج فارس در دست است.

چکچک پشت سفید Finsch`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 426، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول تابستان گذران مناطق مرتفع شمال و غرب کشور از آذربایجان و در امتداد زاگرس تا استان كرمان و در امتداد البرز تا ارتفاعات خراسان و از آنجا تا نواحی شمال غربی استان سیستان و بلوچستان است. همچنین به صورت معمول در نواحی جنوبی كشور در استان سیستان و بلوچستان و تپه ماهورها و دشت های سواحل جنوبی و به تعداد كمتر در آذربایجان، استان گلستان، منتهی الیه غرب دشت كویر و نواحی اطراف تهران زمستان گذرانی می كند.

چکچک ایرانی (کوهی) Persian Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 429، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در ارتفاعات نواحی شرقی آذربایجان، البرز تا شمال خراسان، همچنین استان های كرمان و اصفهان، زاگرس مركزی و كوه تفتان در شمال استان سیستان و بلوچستان تابستان گذرانی می كند. به صورت معمول در دامنه های غربی زاگرس و استان فارس و به تعداد اندك در نواحی پست خلیج فارس و سواحل استان سیستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

چکچک سر سیاه Hume`s Wheatear
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 432، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به طور معمول مقیم تپ ههای سنگی نواحی جنوبی و مرکزی كشور است و به سوی شمال تا پارک ملی کویر نزدیک تهران و پارك ملی تندوره در شمال خراسان گسترش یافته است.

طرقه كوهی (باسترک) (Rufous-tailed Rock Trush (Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 435، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، ارتفاعات خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی در بخش های جنوبی خلیج فارس و سواحل بلوچستان زمستان گذرانی می كنند. در بهار به صورت مهاجر عبوری در نواحی وسیعی از كشور دیده ولی در
پاییز به ندرت مشاهده و ثبت می شود.

طرقه بنفش (طرقه کبود یا آبی) Blue Rock Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 436، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

تابستان گذران معمول ارتفاعات میانی کوه های آذربایجان، البرز، شمال خراسان، زاگرس و ارتفاعات استا ن کرمان و تفتان و بزمان در استان سیستان و بلوچستان است. تعداد كمی نیز در مرکز و جنوب استان فارس جوجه آوری می كنند كه احتمالاً مقیم این منطقه هستند. همچنین زمستان گذران کمیاب کوهپایه های غربی زاگرس، مرکز و جنوب استان فارس و حاشیۀ شرقی خلیج فارس تا شرق استان هرمزگان محسوب می شود.

توکای سیاه (اوراسیایی) (Blackbird (Eurasian Blackbird
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 438، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور معمول جنگل های خزری، کوه های کلیبر در آذربایجان شرقی، زاگرس میانی تا استان فارس و ارتفاعات استان کرمان، باغستان های جنوب البرز در اطراف تهران و مناطق پست استان خوزستان است. همچنین به صورت نسبتا کمیاب در واحه های بیابان های طبس در استان یزد جوجه آوری می كند. به طور معمول در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر در دامنه های جنوب البرز، جنوب زاگرس تا استان های فارس و خوزستان زمستان گذرانی می كند.

توکای باغی (سیانسپر، سهره آواز خوان) Song Thrush
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 442، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جوجه آور نامنظم جنگل های نواحی جنوبی دریای خزر و جنگل های ارتفاعات کلیبر در آذربایجان شرقی است. همچنین به فراوانی در نواحی جنوبی دریای خزر و به تعداد كمتر از استان تهران تا بخش های غربی زاگرس و به سمت جنوب تا استان های خوزستان و فارس و بخش های شمالی خلیج فارس، گاهی تا استان سيستان و بلوچستان زمستان گذرانی می كند.

سسک جنبان Scrub Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 448، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت گسترده مقیم دامنه های سنگی و صخر های با پوشش بوته ای پراكنده در جنوب، شرق و مرکز كشور است.

سسک دم پهن Cetti`s Warbler
منبع: اطلس پرندگان، بخش نهم، ص 450، سازمان حفاظت محیط زیست ایران

به صورت معمول در نواحی پست جنوب دریای خزر تا مراوه تپه در استان گلستان، از شمال غرب و غرب كشور در امتداد زاگرس به سمت جنوب تا استان فارس، همچنین در ارتفاعات استان كرمان و كوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان جوجه آوری می كند. به نظر می رسد كه در نواحی شمال غرب و غرب كشور تابستان گذر و در سایر مناطق مقیم باشد.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *