مطالب پیشنهادی:

نام های علمی، فارسی، محلی، اندام مورد استفاده و پراکنش گیاهان دارویی لرستان براساس پژوهش علمی در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، توسط سرکار خانم شهلا احمدی (کارمند مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع استان لرستان)، جناب آقای پرویز باباخالو (عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور) و محمد علی کریمی فر (کارمند مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع استان لرستان) انجام گرفته است.

تصاویر گیاهان دارویی از سایت های مختلف و یا ارسالی از برخی راهنمایان گردشگری استان لرستان دریافت شده است. تصاویر برخی از گیاهان نیز در دسترس نبود که بارگذاری شود.

تصویر آخر صفحه براساس مطالعات پژوهشگران نامبرده در مقاله پژوهشی آنها بود که در برنامه اکسل اجرا کرده ایم، که به صورت جدول مرتب در دسترس علاقه مندان به گیاهان دارویی لرستان قرار گیرد.

ارغوان

پراکنش: معمولان

کاسنی

پراکنش: نوژیان، الیگودرز، چگنی، پانسار، زاغه

کله ماتیس

پراکنش: گرین، خرم آباد، ازنا، گهر

گل حسرت

پراکنش: گریت، هفت چشمه، معمولان، ریمله

پیچک صحرایی

پراکنش: الشتر، ویسیان، نورآباد، سفید کوه، معمولان، دره اسپر

یونجه باغی

پراکنش: خرم آباد، الشتر

گونه اي زعفران

پراکنش: ازنا، بیشه

زعفران
مرغ

پراکنش: خرم آباد، سفید کوه

مازریون

پراکنش: ویسیان

خاکشیر

پراکنش: شرق خرم آباد

خوشاریزه

پراکنش: گهر، الیگودرز

ارمک رنگانگ

پراکنش: تجره، نورآباد، هسکوان

بیدعلفی

پراکنش: تجره، نورآباد

سریش

پراکنش: نوژیان، تنگه فنی، زاغه، سفید کوه، گلهو،کاکارضا

زرشک
سنبل بیابانی

پراکنش: نوژیان، تنگ فنی، زاغه، هسکوان،گلهو، کاکارضا

فرفیون

پراکنش: نوژیان و بابازید

باقلا

پراکنش: مناطق مختلف استان کشت میگردد

غازیاقی

پراکنش: چگنی، زاغه، نورآباد، ونایی، ویسیان، بروجرد

آنغوزه

پراکنش: پلدختر میانکوه

بادیجه

پراکنش: سفیدکوه چسکوان

انجیر

پراکنش: مدبه،کوکلا، پلدختر، مورانی، ملاوي، مدبه

لاله واژگون

پراکنش: دارائی، الیگودرز

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *