مطالب پیشنهادی:

نام های علمی، فارسی، محلی، اندام مورد استفاده و پراکنش گیاهان دارویی لرستان براساس پژوهش علمی در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، توسط سرکار خانم شهلا احمدی (کارمند مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع استان لرستان)، جناب آقای پرویز باباخالو (عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) و محمد علی کریمی فر (کارمند مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع استان لرستان) انجام گرفته است.

تصاویر گیاهان دارویی از سایت های مختلف و یا ارسالی از برخی راهنمایان گردشگری استان لرستان دریافت شده است. تصاویر برخی از گیاهان نیز در دسترس نبود که بارگذاری شود.

تصویر آخر صفحه براساس مطالعات پژوهشگران نامبرده در مقاله پژوهشی آنها بود که در برنامه اکسل اجرا کرده ایم، که به صورت جدول مرتب در دسترس علاقه مندان به گیاهان دارویی لرستان قرار گیرد.

خار پیرزن

پراکنش: خرم آباد ،تشکن

ثعلب

پراکنش: کاکارضا

سیاه تلو

پراکنش: چگنی پانثار، ملاوي، بیشه

خشخاش

پراکنش: چمشک کوگان، گهر، ویسیان، معمولان

اسپند

پراکنش: سفیدکوه، بروجرد، الشتر

بنه

پراکنش: تخت چان، تنگ فنی، کهمان، سفیدکوه، یافته، کاکارضا، شوراب چنار بگالی، ملاوي، ونایی، ازنا

خنجوك

پراکنش: ملاوي، شوراب چنار بگالی

بارهنگ سرنیزه اي

پراکنش: خرم آباد، پلدختر، قلعه رزه، پانسار

بارهنگ کبیر

پراکنش: گهر، خرم آباد، پانسار

اسفرزه

پراکنش: پلدختر، گراشکوه، واشیان

چنار

پراکنش: خرم آباد

خرفه

پراکنش: خرم آباد، شوراب، تجره، ویسیان

انار

پراکنش: چگنی تا تافینه

انچوچک

پراکنش: تاف، گهر، سفید دشت، هسکوان

بلوط ایرانی

پراکنش: ملاوي، خرم آباد، سفیدکو، چم تکله، کوهدشت

گونه اي ورث

پراکنش: اشترانکوه، کوهدشت، چگنی

سیاه تنگرس طبی

پراکنش: دورود

ترب

پراکنش: گیاه زراعی در استان

ریواس

پراکنش: سفیدکوه، الشتر، کاکارضا

سماق

پراکنش: ونایی، چگنی سماق

نسترن

پراکنش: الشتر

تمشک

پراکنش: الشتر، تاف تافینه، الشتر کهمان

بید

پراکنش: خرم آباد سفیدکوه

مریم گلی

پراکنش: گهر

مریم گلی پر ساقه

پراکنش: معمولان، ریمله، اشترانکوه، پرسک

مریم گلی اصفهانی

پراکنش: گهر، زاغه

مریم گلی (شاینه)
عکاس: مسعود آشنا

پراکنش: ریمله، شوراب

توت روباه

پراکنش: سفیدکوه، ریمله، خرم آباد، الشتر پرسک، چغلوندي

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *