مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو ازنا لیست شده اند.

تصویر: تقويم مدينة الأزنة السياحية

تقويم مدينة الأزنة السياحية


استنادًا إلى نتائج برنامج ریمن، من 4 مايو إلى 14 يوليو ، ومن 4 أغسطس إلى 5 سبتمبر ، تقع المناخات. (من 6 إلى 23 سبتمبر) حساسية حرارية باردة...

  • ۰
  • ۷۸۹
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان ازنا

تقویم گردشگری شهرستان ازنا


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (4 خرداد تا 14 تیر) و (4 مرداد تا 5 شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (6 تا 23 شهریور) حساسیت...

  • ۰
  • ۱۲۰۱