مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو ازنا لیست شده اند.

تصویر: تقويم مدينة الأزنة السياحية

تقويم مدينة الأزنة السياحية


استنادًا إلى نتائج برنامج ریمن، من ۴ مايو إلى ۱۴ يوليو ، ومن ۴ أغسطس إلى ۵ سبتمبر ، تقع المناخات. (من ۶ إلى ۲۳ سبتمبر) حساسية حرارية باردة...

  • ۰
  • ۴۸۰
تصویر: تقویم گردشگری شهرستان ازنا

تقویم گردشگری شهرستان ازنا


براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman از (۴ خرداد تا ۱۴ تیر) و (۴ مرداد تا ۵ شهریور) آسایش اقلیمی حاکم است. از (۶ تا ۲۳ شهریور) حساسیت...

  • ۰
  • ۶۹۷