مطالب پیشنهادی:

تصویر: حمام گپ خرم آباد

حمام گپ خرم آباد


این حمام واقع در کنار میدان گپ، حمام گپ و پل گپ در زمان صفویه و از بزرگترین بناها در زمان صفویه است. حمام ها از پیچیده ترین آثار...

  • ۰
  • ۱۳۰۷