مطالب پیشنهادی:

تصویر: سیاه چادر (دوآر)

سیاه چادر (دوآر)


سیاه چادر که در گویش عشایر لک “دوآر” یا  “سیاه مال” به معنی ” خانه سیاه”  و در گویش لری و بختیاری به ترتیب ” داوار” و “بهون” خوانده...

  • ۰
  • ۳۹۱۸