مطالب پیشنهادی:

تصویر: Lorestan Geology
به نقل از اندروید پلیس:

Lorestan Geology


شبکه های آزاد وای فای را به راحتی می توان یافت اما گاهی اوقات این شبکه ها چنان ضعیف هستند که کاربر از اتصال به آنها منصرف می شود.

  • ۰
  • ۳۷۹