مطالب پیشنهادی:
Besugo Tigris
Tigris spirlin
Nicola’s o Karkheh spirlin
Mossul sombrío
Zagros sombrío
Púa grande y escamada; Barbilla Tigris
Kura barbel
Púa grande escamada
Púa manchada, púa Tigris
Lengüeta mesopotámica
Púa de trucha
Barbillas de Kosswig
Goldfish
Rey nase
Carpa de hierba; amur blanco
Boca pequeña o pez rey Kais
Pez rey de boca grande o Tigris
Carpa común, europea o salvaje
Lapper de piedra roja
Carpa plateada
Cabeza grande frente gruesa pintada
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.