مطالب پیشنهادی:
Cersis siliquasterum
Cichorium intybus
Clematis orientalis
Colchicum speciosum
Convoulvus arvensis
Coronilla varia
Crocus hasskenechtii
Saffron
Cynodon dactylon
Daphne mucronata
Descorania sophia
Echinophora cinera
Ephedra major
Epilobium hirsutum
Eremurus persicus
Ereostachys pulvinaris
Euphorbia denticulata
Faba vulgaris

Falcaria vulgaris
Ferula feotida،assa
Ferula gumosa Boiss
Ficus carica var.rupestris
Fumaria parviflora
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.