مطالب پیشنهادی:
Календарь путешествий города Хоррамабад

Исходя из результатов модели Rayman, наиболее подходящее время для туристов (с ۲۴ апреля по ۳ июля) и (с ۱۰ по ۱۸ сентября), (с ۱۳ по ۲۳ апреля) и (с ۱۹ по ۳۱ сентября) и (с ۴ по ۱۸ июля) и (۱۹ августа) До ۹ сентября).

Исследователь: Зайнаб Хаджари /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.