آبشار نای انگیز با موقعیت جغرافیایی با “۲۴ ′۱۷ °۳۳ طول شرقی و” ۴ ′۴۳ °۴۸ عرض شمالی و ارتفاع ۴۸ متر در جنوب ‌شرقی شهرستان خرم‌آباد و ۴۵ کیلومتر فاصله با شهرستان خرم آباد، در میان رشته کوه‌های هشتاد پهلو، واقع شده است. آبشار نای انگیز دارای کاربری گردشگری در زمینه های  (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) می باشد.

برای رسیدن به آبشار باید جاده‌ی خرم‌آباد به سپیددشت را تا ۴۵ کیلومتری پیمود و پس از آن از طریق جاده‌ی فرعی که از سمت چپ جاده‌ی اصلی منشعب می‌گدد. به منطقه‌ی نای‌انگیز دست یافت. آب آبشار نای‌انگیز از چشمه‌سازهی واقع در ارتفاعات کوه‌های مجاور سرچشمه می‌گیرد. دست یافتن به چشمه‌ی اصلی تنها از طریق کوهنوردی امکانپذیر است. این جویبار در مسیر کوهستان به حرکت درآمده و ده‌ها آبشار پله‌ای بزرگ و کوچک و حوضچه‌های متعددی را تشکیل می‌دهد. طبیعت بکر منطقه به همراه پوشش گیاهی متنوع آن بسیار جذاب و جالب توجه می‌باشد. آب آبشار نای‌انگیز پس از پیمودن مسیری در سمت شرق به رودخانه‌ی سزار می‌ریزد. در مسیر این رود آبشارهای فراوان دیگری نیز به چشم میخورد که به آبشارهای سرکانه معروفند. مسیر آبشارها از خط الراس در منطقه نای انگیز آغاز می شود و به سمت دامنه ادامه دارد. نای انگیز، روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان است.

اهمیت آبشار نای انگیز در سطح محلی است. آب  این آبشار از چشمه‌سارهای واقع در ارتفاعات کوه‌های مجاور سرچشمه می‌گیرد. جویباری در مسیر کوهستان به حرکت درآمده و ده‌ ها آبشار پله‌ای بزرگ و کوچک و حوضچه‌ های متعددی را تشکیل می‌دهد. طبیعت بکر منطقه به همراه پوشش گیاهی متنوع آن بسیار جذاب و جالب ‌توجه است، در مسیر این رود آبشارهای فراوان دیگری نیز  وجود دارد، که طبیعت چشم‌نوازی را به وجود آورده است.