مطالب پیشنهادی:
ثعبان النمر Spotted Wipe Snake
أندريه ثيرمار Andreas’ Racer
قص القناص Dice Snake
خشب مخطط Steppe Ribbon Racer
ترمر Schokari Sand Racer
النعامة Royal Snake
ثعبان البقدونس Saw- scaled Viper
لدغة ثعبان Levantine Viper
سلحفاة في بركة قزوين Caspian Turtle
سلحفاة الفرات Euphrates Softshell Turtle
السلحفاة Spur -thighed Tortoise
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.