جغرافیای طبیعی استان لرستان

معرفی استان لرستان

موقعیت جغرافیایی استان لرستان

استان لرستان با مساحت حدود ۸۴/۲۸۱۵۷ کیلومتر مربع در غرب ایران بین´۴۰ ،°۳۲ و ´۲۳ ،°۳۴ عرض شمالی و´۵۰ ،°۴۶  الی´۱،°۵۰ طول شرقی واقع شده است. میانگین ارتفاع لرستان بیش از ۲۲۰۰ متر از سطح دریا است. پست ترین نقطه استان با ارتفاع ۲۳۹ متر در جنوبی ترین ناحیه استان واقع شده و بلند ترین قله آن اشترانکوه با ارتفاع ۴۰۸۰ متر از سطح دریا در میان رشته زاگرس قرار دارد. استان لرستان از شمال به استان همدان، از شمال شرقی به استان مرکزی، از شرق به استان اصفهان، از جنوب به استان خوزستان، از غرب به استان ایلام و از شمال غربی به استان کرمانشاه محدود است. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان لرستان ۱۷۶۰۶۴۹ نفر که از این تعداد جمعیت ۸۹۲۸۸۹ نفر مرد و ۸۶۷۷۶۰ نفر زن می باشد. تعداد خانوار کل استان لرستان ۵۰۹۰۲۵ نفر می باشد.