مطالب پیشنهادی:

در این نشست شرح وظایف کمیته و تعیین شاخص‌های انتخاب مقالات برتر در محورهای همایش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

با دستور جلسه دبیر کمیته علمی همایش، دکتر مصطفی کرم پور (معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان) در دانشگاه لرستان ودانشگاه شهید چمران اهواز به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر سعید امانپور با حضور اعضای کمیته علمی در هر دو دانشگاه برگزار گردید.

اعضای هیات علمی شرکت کننده از دانشگاه های لرستان و شهید چمران اهواز در این جلسات:

دکتر الهام برنا، دکتر وحید ولی پور ده نو، دکتر امین جمشیدی، دکتر علی غلامی فرد، دکتر موسی سبزی، دکتر حسین مسعوی و زینب حاجری (مسئول دبیرخانه) از گروه های محیط زیست، جغرافیا، باستان شناسی، تربیت بدنی و زمین شناسی

دکتر سعید امانپور رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر مهدی قائدی، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر مصطفی محمدی ده چشمه، دکتر افشین کرمی، دکتر محمد علی فیروزی، دکتر مجید گودرزی، دکتر شهرام جلیلیان و دکتر علی بحرانی پور از گروه های آموزشی جغرافیا و تاریخ.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *