حمام گپ خرم آباد

این حمام واقع در کنار میدان گپ، حمام گپ و پل گپ در زمان صفویه و از بزرگترین بناها در زمان صفویه است. حمام ها از پیچیده ترین آثار معماری اسلامی است. دارای یکسری ویژگی ها را بایستی داشته باشند. از جمله پاگرد، ۹۰ درجه چرخش دارد برای سلامت فردی که به حمام مراجعه می کرده است.

دارای ۲ ستون با نماهای متفاوت بوده است، دارای ۲ ورودی است از خیابان  ۱۲ برجی و یکی از ورودی ها در خیابان بروجردی ها.

منبع: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25