غار کلدر خرم آباد

غار کلدر در منطقه حفاظت شده محیط زیست استان لرستان در نزدیکی روستای قلابردی (قلعه سنگی) در حدود ۸ کیلومتری شهر خرم آباد قرار دارد.

مصنوعات سنگی

مصنوعات سنگی مکشوفه از نهشته های پارینه سنگی میانی و جدید غار کلدر را می توان به تیزه های رتوش دار و بدون رتوش از قبیل تیزه لوالوا، موستری، بلند، تراشه تیزه شکل و خراشنده های جانبی بدون رتوش و با رتوش، تیغه های لوا لوا و تاب خورده، سنگ های مادر تیغه و ریز تیغه تقسیم بندی شده اند. به احتمال زیاد، سنگ مادر از قلوه سنگ های بزرگ و کوچک رودخانه رباط به محوطه منتقل شده اند.


منتخبی از مصنوعات سنگی لایه های پلیستوسین (پازینه سنگی میانی و جدید) غار کلدر

شیارهای عمیق در تماس با چوب یا گیاه


بقایای جانوری غار کلدر

گونه های جانوری شناسایی شده تا به امروز در غار کلدر شامل دندان پایینی گراز گونه (Sus scrofa)، نوک شاخ گوزن قرمز گونه (Cervus elaphus)، گیره خرچنگ، اولین فالانکس، استخوان پای گوزن کوچک سیبریایی گونه (Capreolus pygargus)، دندان های مختلف بز کوهی گونه (Capra aegagrus)، استخوان پای سمور گونه (Mustelidae)، استخوان پای خرگوش گونه (Leporidae) و استخوان بازوی موش زمستان خواب گونه (Gliridae) است.

بقایای استخوان های جانوری از غار کلدر و پناهگاه صخره ای گرارجنه

منبع:

دکتر بهروز بازگیر، از سرگیری پژوهش های پارینه سنگی در دره خرم آباد (گزارش مقدماتی گمانه زنی در غارهای گیلوران، کلدر، قمری و پناهگاه صخره ای گرارجنه)، پژوهش های باستان شناسی مدرس، سال چهارم، شماره هشتم، ۱۳۹۱