عزیزانی که قصد فعالیت در استان یا کشور را دارند، مد نظر داشته باشند که هزینه انجام طرح های توجیهی، به رتبه علمی و ساعت کاری اساتید علمی بستگی دارد.

جهت انجام طرح با شماره تماس شرکت تماس حاصل فرمایید.

جهت اخذ فرم خام طرح توجیهی در قالب Word فقط از طریق تماس امکانپذیر می باشد.