آبشار  وارک با “۵۴ ′۳۰ °۴۸ طول شرقی و” ۰۳ ′۳۱ °۳۳ عرض شمالی و ارتفاع ۵۷ متر در گردنه نوژیان در جنوب شرقی خرم آباد و در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرستان خرم آباد قرار دارد. آبشار نوژیان دارای کاربری گردشگری در زمینه های (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) می باشد.

ژئومورفولوژی آبشار وارک

منطقه وارک که آبشار در آن قرار دارد، دارای ساختمانی است که حاصل از گسل نرمال، گسل معکوس، چین های مایلی است که نقش مهمی در شکل گیری کلی منطقه دارند. از لحاظ ساختار مورفولوژیکی، دینامیکی و مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد. این منطقه درای آهک بنگستان است که جنس آن از آهک های خاکستری تا تیره و به صورت صخره‌ایی هستند. دارای سازندهای امیران (از تناوب لایه های آهک مارنی و مارن تیره تا کرم رنگ و لایه های نازک شیل و سیلت استون خاکسری تا زیتونی)، سازند امیران (از تناوب ماسه سنگ، کنگلومرا، سیلتستون، شیل و مارن زیتونی)، سازند تله زنگ، سازند کشکان (از تناوب سیلت استون، ماسه سنگ و کنگلومرای قرمز)، سازند آسماری- شهبازان که بخش اعظم آبشار در این سازند تشکیل شده است، سازند گچساران (تناوبی از لایه های مارن قرمز و خاکستری، ژیپس، انیدریت) و سازند کنگلومرای بختیاری.

سطح جذابیت

اهمیت آبشار وارک در سطح منطقه ای است. چشم انداز زیبا، جذب تعداد زیاد گردشگران و شناخته شدن در سطح ایران، مکانی برای رویش گیاهان دارویی و گردشگاه جنگلی از جمله مشخصه های این آبشار است. راه دسترسی به آبشار وارک جاده آسفالته خرم آباد- گردنه نوژیان می باشد.

Vark Waterfall