مطالب پیشنهادی:
Aligudarz Tourismuskalender

Basierend auf den Ergebnissen der Rayman-Software am Bahnhof Aligodarz vom 7. bis 24. Juli und vom 29. August bis 28. September ist der Klimakomfort dominant. Vom 26. Juni bis 6. Juli und von September bis 10. September kühle thermische Empfindlichkeit (vom 18. Mai bis 25. Juni) und vom 11. Oktober bis 20. Oktober, sehr kühle thermische Empfindlichkeit (14. April bis 17. Mai) und (21. Oktober). Bis 15. November) Es gibt eine sehr kalte thermische Empfindlichkeit (vom 16. November bis 13. April). Vom 25. Juli bis 28. August gibt es eine leichte Wärmeempfindlichkeit.

Forscher: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.