مطالب پیشنهادی:
Azna Tourism City Calendar

Based on the results of the Rayman software, from May 4 to July 14, and from August 4 to September 5, climate rests. (6 to 23 September) Cool thermal sensitivity (24 September to 24 December) and (14 March to 20 April) Very cool thermal sensitivity (25 to 30 December) Cold thermal sensitivity (1Day to 13February) Thermal sensitivity Very cool (July 15 to August 3) There is warm warmth.

Researcher: Zienab Hajari

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.