مطالب پیشنهادی:
Calendario de la ciudad turística de Azna

Basado en los resultados del software Rayman, del 4 de mayo al 14 de julio y del 4 de agosto al 5 de septiembre, el clima descansa. (6 al 23 de septiembre) Sensibilidad térmica fría (24 septiembre a 24 diciembre) y (14 marzo a 20 abril) Sensibilidad térmica muy fría (25 al 30 diciembre) Sensibilidad térmica fría (1 día al 13 de febrero) Sensibilidad térmica Muy fresco (15 de julio al 3 de agosto) Hay calor cálido.

Investigador: Zaynab Hajari

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.