مطالب پیشنهادی:
Calendario de viaje de Poldokhtar

Basado en los resultados del software Rayman, la estación Poddocker a diario (del 16 al 27 de mayo) y del 5 al 15 de mayo, y del 29 de octubre al 22 de noviembre, tiene una sensibilidad térmica fría (23 de marzo). 4 de mayo) Sensibilidad térmica muy fría (28 de mayo al 4 de junio) y (4 al 13 de octubre) Sensibilidad de calor (5 a 10 de junio) a (24 de septiembre al 3 de octubre) Sensibilidad térmica muy cálida (de 11 a 18) Khordad) y (15 al 23 de septiembre) Sensibilidad térmica quirúrgica y (19 Khordad a 14 Shahrivar) existe una sensibilidad al calor extremadamente caliente.

Investigador: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.