مطالب پیشنهادی:
Calendario turístico de la ciudad de Borujerd.

Basado en los resultados del software Rayman (del 6 de julio al 5 de septiembre), el clima es cómodo. Del 25 de junio al 5 de julio y del 6 de abril al 22 de noviembre, sensibilidad térmica fría (23 de marzo al 24 de junio) y (23 a 9 de octubre), la sensibilidad térmica es muy fría y (10 de noviembre al 22 de marzo), sensibilidad al calor frío Hay

Investigador: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.