مطالب پیشنهادی:
La casa de Akhund Abu (casa del juez) Khorramabad

Debido a la proximidad al castillo de Falak al-Aqlak, este castillo era la sede de seguridad, y la casa fue entregada al juez por razones de seguridad. Esta casa tiene dos partes separadas y se ha utilizado para diferentes estaciones. La parte donde el dos o dos mezzanine es invierno. Y la siguiente parte que enfrenta a los dos es el verano. La decoración en ladrillo es un compromiso especial del periodo Qajar.

Fuente: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.