مطالب پیشنهادی:
Refugio de arrecifes

Esta ubicación está ubicada al sur del valle de Khorramabad a 30, 26 33, este, 20, 20, 48 y 1215 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de 14,5 metros y la altura de su muro es de 13,5 metros. El área, como la Cueva Lunar, fue explorada en 1967 por Frank Holmes y Flerni. La única especie identificada en este sitio es el ciervo Capreolus.

Artefactos de piedra en el archipiélago de Khorramabad.

Fuente:

Dr. Behrouz Bazgir, Reanudación de la Investigación Paleolítica en el Valle de Khorramabad (Informe Preliminar del Estudio sobre la Piedra Paleolítica en Giloran, Calder, Cuevas Lunares y Formación de Canto), Investigaciones Arqueológicas, Modarres, Año 4, No. 8, 2012.

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.