مطالب پیشنهادی:
Reisekalender von Poldokhtar

Basierend auf den Ergebnissen der Rayman-Software hat die Poddocker-Station täglich (vom 16. Mai bis 27. Mai) und vom (5. Mai bis 15. Mai) sowie vom 29. Oktober bis 22. November eine kühle thermische Empfindlichkeit (23. März). 4. Mai) Sehr kühle thermische Empfindlichkeit (28. Mai bis 4. Juni) und (4. bis 13. Oktober) Warme warme Empfindlichkeit (5. bis 10. Juni) bis (24. September bis 3. Oktober) Sehr warme thermische Empfindlichkeit (11. bis 18. Oktober) Khordad) und (15.-23. September) Chirurgische thermische Empfindlichkeit und (19 Khordad bis 14 Shahrivar) gibt es eine extrem warme Wärmeempfindlichkeit.

Forscher: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.