مطالب پیشنهادی:

http://www.lorestan360.ir/

Vista de 360 grados de los monumentos de la provincia de Lorestán

Castillo Falak Al-Falak – Museo Antropológico – Museo de Arqueología – Tumba de Zaid Ibn Ali – Puesto de piedra – Caravansario Shahshahn – Tumba Shu’uddin Khorshid – Cueva Pasargar – Puente roto – Imamzadeh Pir Shamsuddin – Mirza Caravanserai – Cueva Jahan Seidzara Puente Kashkan – Minarete de ladrillo – Molino de grava – Puente Gap – Piedra Vortex – Cementerio de leones de piedra – Tumba Baba Taher – Casa Ayatollah Boroujerdi – Apoyo religioso – Mezquita Imam Boroujerd – Imamzadeh Qasim Azna – Imamzadeh Jafar Boroujerd – Edificio del puente Hatam – Edificio del museo Boroujerd Gloria al Islam

Visita de 360 grados a los atractivos naturales de la provincia de Lorestan

Lago Gohar – Cascada Bissar – Cascada Blanca – Pueblos Goldasht – Estrecho de Cobre – Sarab Cortol – Grandes Cataratas – Cueva del Lago – Cascada Vark – Astrankoh – Sarab Vanai – Valle y Colina Shiraz – Colina Chogha

Visita de 360 grados del castillo de Falak Alaflak, la cascada de Nojian, la naturaleza de la provincia de Lorestan, Makhmalkouh y pueblos cerca de Khorramabad

https://www.kojaro.com/attraction/22383-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9/

Presentación del castillo de Folek y atracciones y restaurantes, empaques, tiendas, rutas cerca del castillo, visitas turísticas, etc. Google Map

https://www.360cities.net/image/falak-ol-aflak-castle-in-night-iran

Visita de 360 grados al castillo de Falak

www.Tourism-kng.com

Presentación de las atracciones y recursos naturales de la provincia de Lorestan basados en citas científicas de investigadores en 6 idiomas principales del mundo, excepto persa, que incluyen: árabe, inglés, francés, ruso, alemán y español

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.