مطالب پیشنهادی:
Кухдашский городской календарь туризма

На основании результатов программного обеспечения Rayman (с ۲۵ июня по ۷ июля) и (с ۱ по ۱۸ сентября) климат является комфортным. С ۹ по ۲۴ июня и с ۱۹ сентября по ۱۲ октября наблюдается холодная термочувствительность и (с ۱۳ октября по ۸ июня) очень холодная термочувствительность. Теплое тепло с ۸ июля по ۳۱ августа.

Исследователь: Зайнаб Хаджари /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.