مطالب پیشنهادی:

Auteur

Ivan Ray Rodriquez Doctorant en archéologie de l’Université Rovra Virgili en Espagne

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
تصویر: Ville historique de Khorramabad
Ville historique de Khorramabad
  • ۰
  • ۲۴۵
  • 2019/05/09
تصویر: Grotte de calypso
Grotte de calypso
  • ۰
  • ۲۸۶
  • 2019/05/06
تصویر: Giloran Cave
Giloran Cave
  • ۰
  • ۳۵۸
  • 2019/05/04

ارسال نظر

Your email address will not be published.