مطالب پیشنهادی:
Borujerd Tourismuskalender

Basierend auf den Ergebnissen der Rayman-Software (6. Juli bis 5. September) ist das Klima angenehm. Vom 25. Juni bis 5. Juli und vom 6. bis 22. November, kühle thermische Empfindlichkeit (23. März bis 24. Juni) und (23. bis 9. Oktober), die thermische Empfindlichkeit ist sehr kühl und (10. November bis 22. März) kalte Wärmeempfindlichkeit existiert.

Forscher: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.